Challenge Nieuw Werk

Challenge Nieuw Werk is een initiatief van Tilburg University, Start Foundation, Diamant-groep, Midpoint Brabant en gemeente Tilburg.

Met deze challenge willen we onze tanden zetten in een heel actueel en dringend vraagstuk: Hoe creëren we betaald, persoonlijk en maatschappelijk zinvol werk voor mensen die hun talenten nu niet kunnen inzetten op de arbeidsmarkt?

Bijna 100 inwoners, studenten, werkzoekenden, ondernemers, kennisinstellingen en betrokken organisaties zetten gezamenlijk hun tanden in dit vraagstuk.

Uitgangspunt

Dit is geen gemakkelijk vraagstuk. De oplossingen die we willen onderzoeken zullen een aantal aspecten moeten verenigen, namelijk:

  • We zoeken niet bestaande werkvormen, dus geen verdringing van bestaande activiteiten in de markt
  • Dit nieuwe werk heeft waarde voor de samenleving (komt tegemoet aan een maatschappelijke behoefte)
  • We willen mensen die momenteel geen kans krijgen op de reguliere arbeidsmarkt betaald werk bieden
  • De organisatie van het werk moet duurzaam en betaalbaar zijn. Een op termijn afnemende overheidsfinanciering in een sluitende business case is een voorwaarde.

Laatste stand van zaken

Inmiddels heeft de jury een aantal ideeën geselecteerd. Zie de website challengenieuwwerk.nl voor de laatste update.

Ga naar website Challenge Nieuw Werk

Meer weten?
Neem contact op met:

Roy Willems
013 – 542 90 20
info@ondernemersakkoord.nl