De wet arbeidsmarkt in balans (WAB) komt eraan

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Dit is belangrijk voor werkgevers en werknemers.

De WAB bevat een aantal samenhangende maatregelen die in verschillende categorieën zijn onder te verdelen, namelijk ontslagrecht, flexibele arbeid en WW premie.
De wijzigingen op een rij:
1. Ontslagrecht aangepast
2. Flexibele arbeid minder aantrekkelijk
3. Nieuwe indeling WW-premie

1. Ontslagrecht aangepast
Een aantal maatregelen rond het ontslag moeten ervoor zorgen dat vast werk minder vast wordt.
– introductie cumulatiegrond
Er komen minder strenge voorwaarden voor het ontslag van werknemers
in vaste dienst. Als je nu iemand wilt ontslaan, moet je volledig voldoen
aan één van de acht gronden voor ontslag. Onder de WAB is ontslag ook
mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de
zogenaamde cumulatiegrond.
– andere berekening transitievergoeding
Als je nu een werknemer ontslaat, hoef je hem geen transitievergoeding
te betalen als hij nog geen 2 jaar in dienst was. Dit gaat veranderen.
Onder de WAB heeft een werknemer al vanaf zijn eerste werkdag recht
op een transitievergoeding bij ontslag, ook tijdens zijn proeftijd.
Daar staat tegenover dat je een lagere transitievergoeding gaat betalen.

2. Flexibele arbeid minder aantrekkelijk
De overheid wil flexibele arbeid minder flexibel en minder aantrekkelijk maken. De volgende maatregelen zijn hiervoor genomen:
– verruiming ketenregeling
Er komt een ruimere regeling voor opeenvolgende tijdelijke contracten
(de ketenbepaling). Nu zijn dat nog maximaal 3 aansluitende contracten
in 2 jaar, dit worden 3 aansluitende contracten in 3 jaar.
– andere regels oproepkrachten
Oproepkrachten met een nulurencontract of min/maxcontract zijn alleen
verplicht te komen werken als je ze minimaal 4 dagen van tevoren
oproept.
– andere status payrollers
Onder de WAB krijgen payrollers vrijwel dezelfde status als je eigen
werknemers. Deze gelijkheid geldt voor zowel primaire als secundaire
arbeidsvoorwaarden.

3. nieuwe indeling WW-premie
Voor werknemers met een vast contract betaal je als werkgever een lagere WW premie dan voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract.
De WW-premie wordt na 1 januari 2020 gedifferentieerd naar de aard van het contract.