Er moeten meer oudere werknemers worden aangenomen

Onlangs was onze ambasssadeur, Dennis Schoormans, te horen op NPO Radio1 waar hij namens de Gemeente Tilburg sprak over het in dienst nemen van 45-plussers.

Op de arbeidsmarkt is een groot tekort aan mensen. Toch staan oudere werknemers nog te vaak langs de zijlijn. Tenminste dat blijkt uit een onderzoek van vakbond CNV. Zo zou 70% van de 55-plussers moeite hebben met het vinden van een baan.

Uit recente cijfers van het CBS is te zien dat werklozen boven de 55 jaar langer werkloos blijven dan jongere werknemers. Er bestaat bij sommige werkgevers het beeld dat oudere werknemers vaker verzuimen en duurder zijn.

Daarom vandaag de stelling: Er moeten meer oudere werknemers worden aangenomen.

Sta je zelf als oudere werknemer aan de kant of word je voor je gevoel niet meer voor vol aangezien op je werk? Of draai je juist nog volop mee? Ben je werkgever en hoe ga jij hiermee om?

Bron: Stand.nl / NPO Radio1