Extra aandacht voor 45-plussers op Tilburgse arbeidsmarkt

TILBURG – Werkzoekenden van 45 jaar en ouder hebben gemiddeld bijna een jaar langer een uitkering dan jongere inwoners van Tilburg die op zoek zijn naar een baan. De gemeente komt daarom met een nieuwe aanpak om de leeftijdsgroep van 45-plus sneller aan het werk te krijgen.

‘Meedoen tot aan je pensioen’, zo luidt de titel van de aanpak, die zich specifiek richt op 45-plussers op de arbeidsmarkt. Momenteel telt de gemeente Tilburg zo’n 4500 inwoners in deze leeftijdsgroep met een uitkering. Jaarlijks lukt het zo’n 250 van hen om weer aan de bak te komen, maar de gemeente wil dat aantal de komende twee jaar met 10 procent laten toenemen.

We willen mensen het gevoel geven dat ze meedoen, maar ook dat ze er toe doen.
– Wethouder Esmah Lahlah

Tegenstrijdig
Volgens wethouder Esmah Lahlah kent de betreffende leeftijdsgroep een tegenstrijdige dynamiek op de arbeidsmarkt. Ze hebben vaker een vaste aanstelling dan jongeren, maar als ze eenmaal hun baan kwijtraken, is het risico op langdurige werkloosheid veel groter. Dat begint dus al bij 45 jaar, zo blijkt uit cijfers van de gemeente. Vanaf die leeftijd is de gemiddelde uitkeringsduur 75 maanden, terwijl dat bij jongere werkzoekenden zo’n 65 maanden is.

Lahlah: ,,Daarom willen we deze specifieke doelgroep een zetje geven naar betaald werk, of wanneer dat niet mogelijk is naar andere vormen van participatie zoals vrijwilligerswerk. Dit om mensen het gevoel te geven dat ze meedoen, maar ook dat ze er toe doen.”

Detacheren
Binnen het gemeentelijke re-integratiemodel ‘Tilburg investeert in Perspectief’ (Tiip) krijgen 45-plussers de prioriteit. Er wordt voor extra begeleiding gezorgd en nadrukkelijker gekeken naar mogelijkheden voor cursussen en scholing. Werkgevers worden intensiever benaderd om mensen op detacheringsbasis aan te nemen. Om de werkgevers te ontzorgen kunnen administratielasten, coaching en begeleiding overgenomen worden door de Diamantgroep. Ook worden de mogelijkheden voor loonkostensubsidie verkend.

In 2018 vroeg de raad het college al om een aanpak op te zetten die gericht is op ouderen op de arbeidsmarkt. Het zou aanvankelijk gaan om een regionale aanpak, maar bij andere gemeenten in de regio bleek onvoldoende draagvlak te zijn om de plannen verder uit te werken. Tilburg heeft ‘Meedoen tot aan je pensioen’ daarom nu zelf verder ontwikkeld.

Bron: Brabants Dagblad, Tilburg e.o.