Groeien doe je samen

Nu zijn het nog graanvelden maar het idee is om het perceel aan de Reeshofdijk en de Zwartvenseweg vanaf 2021 in te zetten voor GroeiTuin013. Een plek waar planten, bloemen en dieren worden verzorgd door mensen met allerlei achtergronden, zoals gepensioneerden, statushouders, internationale studenten of mensen die herstellen van een burnout of depressie. Groeituin013 biedt tevens ruimte voor dagbesteding en voor mensen die moeilijk aan werk kunnen komen. Hiermee creëert Stichting Het Werkt een waardevolle plek met groei mogelijkheden voor iedereen. Een mooie aanwinst voor het OndernemersAkkoord, want Stichting Het Werkt is een inspirerende nieuwe partner.

Waarom zijn jullie partner geworden van het OndernemersAkkoord?

Stichting Het Werkt heeft als missie om de mogelijkheden van (jong-)volwassenen te vergroten in de gemeente Tilburg en omgeving. Ze zetten zich in voor een brede doelgroep en richten zich daarbij op mensen met een afstand tot de samenleving.

Hein van den Hurk, directeur van Stichting Het Werkt: “Vanuit ons nieuwe project GroeiTuin013 zoeken we samenwerking met ondernemers die de sociale inclusie, gezondheid en leefbaarheid in Tilburg willen bevorderen. We zijn een zorgorganisatie voor beschermd wonen en ambulante begeleiding, ooit begonnen als re-integratiebedrijf. We hebben daardoor veel ervaring met het versterken van de motivatie en de vaardigheden van kwetsbare mensen bij het opbouwen en behouden van een eigen plek in de maatschappij. Wij kunnen onze kennis delen met andere partners van het OndernemersAkkoord. Bedrijven kunnen ook gebruik maken van de Groeituin, bijvoorbeeld voor medewerkers die dreigen uit te vallen door burn-out of depressie.”

Wat hoop je te halen uit het partnerschap?

Van den Hurk: “We willen nog meer kansen bieden aan onze doelgroep, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kunnen we alleen door zoveel mogelijk samen te werken. Daarom zijn we op zoek naar ondernemers en bedrijven die willen bijdragen aan de realisatie van de nieuwe locatie en/of het geplande paviljoen en naar bedrijven die meerwaarde zien in een meerjarige verbinding met GroeiTuin013. Ze kunnen straks bijvoorbeeld gebruik maken van een vergaderruimte in een prachtige omgeving, potentiële nieuwe werknemers via werkervaringsplaatsen opleiden, de tuin inzetten als herstelplek voor eigen medewerkers of bloemen of groentepakketten afnemen”.

Stadstuinderij Piushaven

Zes jaar geleden startte Stichting Het Werkt een pilot met stadstuinderij Piushaven om te onderzoeken of er behoefte was aan een collectieve tuin waar je mensen in beweging kunt zetten. “Meedoen in de maatschappij is belangrijk. Voor je gevoel van eigenwaarde, voor sociaal contact, voor je dagritme en om jezelf te ontwikkelen. Wij wilden mensen in een inspirerende omgeving laten samenwerken en (terug) in hun kracht zetten. De tuin dient als een magneet die hoog en laag opgeleiden, allochtonen en autochtonen, jong en oud, maar ook kwetsbare mensen met elkaar verbindt. Een gezonde omgeving waar mensen zich op natuurlijke wijze kunnen ontwikkelen, waar ze zelf met initiatieven kunnen komen, die wij faciliteren, en van daaruit kunnen ze vervolgstappen zetten”.

Doorstromen naar een reguliere baan

De huidige pilot is met ruim 80 actieve vrijwilligers zeker geslaagd te noemen. De locatie wordt echter in 2021 bebouwd. Daarom gaat de Stadstuin verhuizen én uitbreiden. Op het nieuwe perceel komt niet alleen een tuin, maar er komt ook een multifunctioneel paviljoen. Hier kunnen mensen in een inspirerende en gezondheid bevorderende omgeving actief zijn, werkritme en -ervaring opdoen en doorstromen naar betaald werk. Van den Hurk: “Ze doen hier de energie op die zij nodig hebben om de arbeidsmarkt weer op te gaan. Een natuurlijke, groene omgeving verlaagt bovendien de hoeveelheid stresshormonen in je lichaam. Dat is wetenschappelijk bewezen. Hierdoor kun je betere keuzes maken en voel je je fijner.”

Heb je interesse om een kop koffie te drinken en meer te weten te komen over GroeiTuin013? Neem dan contact op met Hein van den Hurk.

We heten Stichting Het Werkt van harte welkom als nieuwe partner van het OndernemersAkkoord.