Help een mbo student in uw regio en voorkom schooluitval!

De coronacrisis raakt de economie hard. Daarmee staat ook de beschikbaarheid van stages en leerbanen voor mbo-studenten in Midden-Brabant onder druk.

Alle mbo-studenten in Midden-Brabant kunnen in het schooljaar 2020-2021 met een stage of leerbaan aan de slag. Dat is de doelstelling van onderwijs, bedrijfsleven en overheid in onze regio. Helaas hebben ook in Midden-Brabant nieuwsgierige mbo-studenten die een mooi vak willen leren nog geen stageplaats. Daarom zetten de mbo scholen, bedrijven en de overheid in Midden-Brabant samen met SBB de schouders onder het actieplan SBB Helpt! voor het behoud van stages en leerbanen. Zo voorkomen we schooluitval en een toename van werkloosheid. Door stage en leerbanen aan te bieden levert u een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap. Bovendien is het begeleiden van mbo-studenten misschien wel de leukste manier om leergierige en gemotiveerde arbeidskrachten in huis te halen.

Studenten van deze opleidingen staan klaar om bij u stage te lopen:

Medewerker secretariaat en receptie (niveau 2)

De medewerker secretariaat en receptie verricht zelfstandig ondersteunende werkzaamheden. Eenvoudig van aard, met vaak een repeterend karakter. Hij verricht niet alleen receptie- en
secretariaatswerkzaamheden, maar ook administratieve taken en logistieke en facilitaire
werkzaamheden. Hij voert zijn taken wanneer nodig gelijktijdig uit en blijft ook onder druk goed
presteren. De medewerker beseft bovendien hoe belangrijk het is zijn werkzaamheden terug te koppelen aan zijn leidinggevende.
Hiervoor kunt u contact opnemen met: Nathalie van Grimbergen, ngrimbergen@roctilburg.nl

Medewerker (financiële) administratie (niveau 2)

De medewerker (financiële) administratie verricht zelfstandig ondersteunende werkzaamheden.
Eenvoudig van aard en vaak met een repeterend karakter. Belangrijke voorbeelden zijn het bijwerken van dagboeken en sub-administraties, met aanverwante taken. Hij is in staat daarin prioriteiten te stellen en blijft ook onder druk goed presteren. Hij heeft contact met zijn leidinggevende, de collega’s van zijn eigen afdeling en incidenteel met medewerkers van andere afdelingen. Hij beseft dat het terugkoppelen van zijn werkzaamheden naar de leidinggevende van belang is om fouten en omissies te voorkomen. Hoewel ook de medewerker (financiële) administratie steeds meer externe contacten heeft, is er doorgaans sprake van een backofficefunctie.
Hiervoor kunt u contact opnemen met: Nathalie van Grimbergen, ngrimbergen@roctilburg.nl

Medewerker ICT support (niveau 2)

De medewerker ICT support werkt bij of voor bedrijven waar gewerkt wordt met ICT. Hij kan werkzaam zijn bij MKB en grootbedrijf, profit- en non-profitorganisaties, (commerciële) bedrijven en (semi-)overheden. Afhankelijk van de organisatie zullen de werkzaamheden veelal in een servicedesk omgeving plaatsvinden. De Medewerker ICT support voert alle werkzaamheden, die routinematig en standaard van aard zijn, in opdracht uit en houdt zich strikt aan de geldende regels, instructies en procedures. Wanneer iets afwijkt van de opdracht, overlegt hij direct met de leidinggevende.
Hiervoor kunt u contact opnemen met: Chantal van Loon, cvloon@ROCTilburg.nl

 • Bent u al erkend leerbedrijf en hebt u ruimte voor een (extra) student?
  Log in op MijnSBB en meld uw stages en leerbanen aan;
  Uw aangemelde stages en leerbanen verschijnen automatisch op Stagemarkt.nl en Leerbanenmarkt.nl, de websites die mbo-studenten gebruiken om een leerbedrijf te vinden.
 • Bent u nog geen erkend leerbedrijf?
  Ga naar de pagina Leerbedrijf worden en vraag (kosteloos) een erkenning aan.
  Kunnen wij u helpen? Neem contact op met de contactpersoon van ROC Tilburg (zie boven) of stuur een bericht aan de Servicedesk van SBB
 • Meer lezen over het Actieplan?
  https://www.s-bb.nl/samenwerking/sbb-helpt-u-verder

Helpt u ook mee?

Dank voor uw hulp namens ROC Tilburg, SBB en de samenwerkende partners in Midden-Brabant:
Midpoint Brabant, Leren en Werken Midden-Brabant, VNO NCW Brabant Zeeland, Jongerenpunt Midden-Brabant