“Als je slecht ziet word je geen piloot. Het Maatjesproject onderzoekt wat je wel kan.” – Henrietta Pigmans | Goed Werk BV

Het Maatjesproject is een initiatief van het Ondernemersakkoord Midden-Brabant. Ondernemers (bestuurders, managers of HR-adviseurs) begeleiden en ondersteunen mensen met talent die moeilijk aan een baan komen. Dat doen ze in het kader van sociaal ondernemerschap. Zij geven advies, praktische tips en voeren motiveringsgesprekken. Juist ondernemers, managers en bestuurders zijn als geen ander in staat om potentie en kwaliteiten te herkennen en het beste uit mensen te halen. In een serie artikelen komen ‘coaches’ aan het woord en delen ze hun ervaringen.

Wellicht heb je de busjes van onderhoudsbedrijf Goed Werk wel eens door Tilburg of omgeving zien rijden, op weg naar een onderhouds- of sloopklus. Henrietta Pigmans, eigenaar van onderhoudsbedrijf Goed Werk maakt zich met haar bedrijf sterk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij Goed Werk kunnen ze aan de slag op een ontwikkelplek en leren ze van de vakmensen van Goed Werk.

Nieuwe perspectieven ontdekken

Daarnaast is Henrietta betrokken bij het Maatjesproject. Het project heeft een vergelijkbare doelstelling als Goed Werk, al ziet Henrietta haar bedrijf en het project als twee verschillende entiteiten. Henrietta; “Een van de redenen waarom ik deelneem aan het Maatjesproject is het ontdekken van nieuwe perspectieven. Toen ik begon heb ik meteen aangegeven dat ik niet op zoek ben naar maatjes die misschien binnen Goed Werk zouden passen. Met de achtergrond van onze mensen ben ik al bekend.”

Toen Henrietta de oproep voor het Maatjesproject in een nieuwsbrief voorbij zag komen, sprak haar dat direct aan. “Ik zag het als een kans om persoonlijk iets terug te doen voor de gemeente Tilburg waar we vanuit Goed Werk veel mee samenwerken en tegelijkertijd mensen verder helpen. Bovendien is het een mooie kans om te leren van een ander en mijn blikveld verder te verbreden.”

Het Maatjesproject legt de coaches en de maatjes geen kaders op. De aanpak is vrij. Henrietta; “Persoonlijk vind ik dat fijn. Ieder maatje en iedere situatie is anders. Er is geen blauwdruk of handleiding. Maar het is wel de bedoeling dat het maatje zelf zoekt naar een baan, waarbij ik als coach ondersteun. De vrijheid omdat op mijn manier samen met een maatje op te pakken vind ik belangrijk. En als ik vragen heb dan stel ik ze tijdens een van de bijeenkomsten. Die zijn er om ervaringen te delen en elkaar te inspireren.”

“Henrietta is echt een prima coach. Ze heeft mij mentaal erg gesteund en geholpen” Vinnie Boontjes, administratief medewerker bij Heskon in Tilburg

Win-win

Henrietta werkt graag vanuit een dergelijke win-win situatie; “Ik vind het persoonlijk belangrijk om een bredere kijk te hebben op wat er maatschappelijk allemaal speelt. Daar leer je van. Mijn eerste maatje kampt bijvoorbeeld met een fysieke beperking. Zijn wereld en de belemmeringen die hij dagelijks tegenkomt waren nieuw voor mij. Door daar naar te kijken en naar zijn wensen, hebben we samen onderzocht hoe we daaraan konden voldoen.”

Naast de win-win is ook de wet van aantrekkingskracht belangrijk voor Henrietta. Wat je denkt, trek je aan. Henrietta; “Als je je verwachtingen beter en concreter uit en onderzoekt wat je echt wilt en dat uitstraalt, creëer je vanzelf aantrekkingskracht. Sta dus positief in het leven en grijp de kansen die je ziet aan. Maar doe het wel met enige realiteitszin. Als je slecht ziet word je geen helikopterpiloot. Daarom is het belangrijk dat we in het Maatjesproject eerst de belemmeringen die er zijn in kaart brengen en van daaruit verder kijken.”

Kijk vooral eens buiten jouw kring

Henrietta; “Vinnie – mijn eerste maatje – is inmiddels aan de slag bij een bedrijf, binnen de mogelijkheden die hij heeft. Zijn situatie heeft mij veel geleerd over zijn kijk op het leven. Dat is de win-win waar ik het over had. Hoeveel kijk op de werkelijkheid en de levens van mensen buiten onze kring hebben we werkelijk? Veel minder dan we denken.” Henrietta heeft aangegeven zeker open te staan voor een nieuw maatje; “In dat traject zitten we nu. Mijn nieuwe maatje komt uit een totaal andere situatie, met andere belemmeringen. Ze is weliswaar in Nederland geboren, maar heeft een totaal andere culturele achtergrond die andere belemmeringen en een andere realiteit met zich meebrengt.”

Kijk vooral eens buiten jouw kring

Henrietta; “Vinnie – mijn eerste maatje – is inmiddels aan de slag bij een bedrijf, binnen de mogelijkheden die hij heeft. Zijn situatie heeft mij veel geleerd over zijn kijk op het leven. Dat is de win-win waar ik het over had. Hoeveel kijk op de werkelijkheid en de levens van mensen buiten onze kring hebben we werkelijk? Veel minder dan we denken.” Henrietta heeft aangegeven zeker open te staan voor een nieuw maatje; “In dat traject zitten we nu. Mijn nieuwe maatje komt uit een totaal andere situatie, met andere belemmeringen. Ze is weliswaar in Nederland geboren, maar heeft een totaal andere culturele achtergrond die andere belemmeringen en een andere realiteit met zich meebrengt.”

Over Goed Werk

Goed Werk biedt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans in het arbeidsproces. Op basis van een ontwikkelplek lopen ze een periode mee met ervaren werknemers. Het bedrijf is onder andere actief op het gebied van onderhoud, ontruimingen, sloop, schoonmaak, groen en timmerwerkzaamheden. Opdrachtgevers zijn onder andere partijen die werken voor woningcoöperaties. Door middel van de inzet van Goed Werk wordt er invulling gegeven aan een social return verplichting.  Bij Goed Werk werken circa 30 mensen in de binnen- en buitendienst, waarvan zo´n 5 mensen werkzaam zijn op ontwikkelplekken.