Korte terugblik op Arbeidsmarkt Top inclusief visual en presentatie Stadshoogleraar Ton Wilthagen

Arbeidsmarkt TOP

Tijdens de Arbeidsmarkt Top Midden Brabant 21 september jongstleden waren ruim 20 ondernemers vanuit het OndernemersAkkoord aanwezig die hun bijdrage hebben geleverd deze dag. Stadshoogleraar Ton Wilthagen gaf een inspirerende presentatie tijdens deze Top. Deze presentatie is speciaal voor leden van ons platform voor inclusief ondernemen beschikbaar gesteld en hieronder te bekijken.

Terugblik Arbeidsmarkt Top

Samen met voorzitter Nicky Foesenek blikken we terug op de Arbeidsmarkt Top: “Een inspirerende dag waar concrete plannen uit voortgekomen zijn. De mix van plenair bij elkaar en in groepjes uiteen om tot concrete plannen te komen sprak mij heel erg aan. Wat ik vooral meeneem uit deze inzichten is: Start met wat je zelf in de omgeving kunt doen!”.

Community’s

Aan het einde van de Top heeft de dagvoorzitter op een viertal thema’s met de aanwezigen afspraken gemaakt voor een vervolg. We vragen de community-leaders het voortouw te nemen om het thema met partners in het werkveld uit te werken naar een concrete aanpak:

Thema: Wijk werk om de hoek Leader: Maarten Wolters | Pondres
Thema: Naar een mensgerichte arbeidsmarkt Leader: Bas Kapitein | Midpoint Brabant
Thema: Gedreven skills/next talent Leader: Fred van Westerlaken | OGT
Thema: Destigmatisering Leader: Ingrid Berens | Loket Leren & Werken

Inhoudelijke lijnen

Met bovengenoemde thema’s maken we al een eerste goede start. Maar er is meer ingebracht tijdens de Top. Zo zijn de volgende opgaven in de verschillende werksessies veel genoemd:

1. Direct binden van/contact tussen werkzoekenden en werkgevers
2. Verhogen arbeidsproductiviteit
3. Leven Lang Ontwikkelen
4. Bedrijfsleven eerder en beter in beeld/zichtbaar bij onderwijs

We weten dat op deze opgaven reeds initiatieven zijn ontwikkeld in onze regio (bijvoorbeeld bij opgave 1 het Maatjesproject, bij opgave 2 het vormen van een innovatiecoalitie binnen Smart Industry, bij opgave 3 Brabant Leert en bij 4 het verkennen de mogelijkheden in onze regio van de Aan de Bak garanties uit Nationaal Programma Zuid). Graag nodigen we jullie uit mee te denken hoe we de impact op deze opgaven verder kunnen vergroten.

Startschot

Hopelijk zien jullie met ons dit als een startschot om er in ieders belang op een slimme manier nog een schepje bovenop te doen. Vanzelfsprekend zijn op de Top niet alle vraagstukken de revue gepasseerd. Wij nodigen jullie dan ook uit om in de 1e helft van 2023 elkaar wederom te ontmoeten. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.