Stichting Het Werkt

Wie ben je en wat voor onderneming heb je?

Ik ben een sociaal ondernemer. Mijn drijfveer is een bijdrage leveren aan een sociaal inclusieve en duurzame samenleving. Daarbij haal ik inspiratie uit mijn opleidingsachtergrond als chemisch technoloog, gesprekstherapeut en docent levensbeschouwing en de jaren dat ik zelfvoorzienend in de Baskische Pyrenee├źn heb geleefd.
Bij het opbouwen van Stichting Het Werkt heb ik de kernwaarden (gelijkwaardig, betrouwbaar, deskundig en inspirerend) steeds leidend laten zijn. Momenteel hebben we 40 medewerkers (30fte.), bieden we beschermd wonen aan 52 (jong-)volwassenen en ambulante begeleiding aan ruim 40 cli├źnten. De begeleiding wordt gefinancierd vanuit Wmo, Jeugdwet en Wlz. Met ons stadslandbouwproject StadsTuinderij Piushaven (inmiddels ruim 80 actieve vrijwilligers) dragen wij bij aan innovatie in het sociaal domein.

Waarom ben je lid van het OndernemersAkkoord?

Vanuit ons nieuwe project GroeiTuin013 zoek ik samenwerking met ondernemers die de sociale inclusie, gezondheid en leefbaarheid in de stad willen bevorderen.

Wat is jouw (arbeidsmarkt) expertise?

Stichting Het Werkt heeft veel ervaring in het versterken van de motivatie en de vaardigheden van kwetsbare mensen bij het opbouwen en behouden van een eigen plek in de maatschappij. Zoals de naam al aangeeft zijn wij van oorsprong een re-integratiebedrijf. Versterking van maatschappelijke participatie zit dan ook in ons DNA. Vaak is echter ondersteuning op andere leefgebieden nodig en die bieden wij ook.

Wat kom je brengen en waar ben je naar op zoek?

Begin 2021 zullen wij naar verwachting starten met de realisatie van GroeiTuin013 (opvolger van StadsTuinderij Piushaven) op een perceel aan de Reeshofdijk en de Zwartvenseweg. Hier kunnen mensen in een inspirerende en gezondheid bevorderende omgeving actief zijn en werkritme en -ervaring opdoen en doorstromen naar betaald werk. Meest voor de hand liggend zijn daarbij de sectoren groen, horeca en detailhandel omdat daarmee concrete werkervaring kan worden opgedaan. Maar ook als herstelplek voor mensen met een burn out, depressie of andere fysieke of psychische problemen is GroeiTuin013 heel waardevol.
Ik ben op zoek naar ondernemers en bedrijven die willen bijdragen aan de realisatie van het geplande paviljoen en naar bedrijven die meerwaarde zien in een meerjarige verbinding met GroeiTuin013.

Algemene Contactgegevens

Stichting Het Werkt
Wilhelminapark 121
5041 EH Tilburg
Tel. 06 – 46 77 30 35
www.hetwerkt.eu

Contactpersoon

Hein van den Hurk
Directeur
hvdhurk@hetwerkt.eu