Diamant-groep

Wie ben je en wat voor onderneming heb je?

Ik ben Karolien Réz, moeder van 2 dochters. Ik ben geboren en getogen in Eindhoven en woon daar nog steeds met veel plezier. Ik ben mijn loopbaan bij de Rabobank begonnen. Als laatste was ik voor Rabobank Nederland werkzaam in de functie van projectmanager en stond ik aan de wieg van de nieuwe klantbediening om zoveel mogelijk diensten via apparaten en het internet te laten verlopen. Een mega veranderingsproces voor zowel de Rabobank als voor haar klanten. Na 14 jaar heb ik in 2007 de overstap gemaakt naar de Diamant-groep in Tilburg waar ik nu nog steeds met veel plezier werkzaam ben. Enerzijds vanwege het maatschappelijke karakter van dit bedrijf, waarbij je echt iets kan betekenen voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Anderzijds vanwege de vele mogelijkheden die je zelf als werknemer bij zo’n groot bedrijf hebt om je te ontwikkelen en te groeien. Op dit moment vervul ik de rol van Accountmanager Payroll en P-detachering. Vanuit WSP Midden-Brabant trachten wij de ondernemers binnen onze regio zoveel als mogelijk te ondersteunen bij het invulling geven aan maatschappelijk ondernemen. Als leer- en ontwikkelbedrijf gaat de Diamant-groep aan de slag met kandidaten die een uitkering vanuit de gemeente of UWV ontvangen. Van arbeidsmatige dagbesteding tot stage en alles wat daarbij nodig is om de kandidaat binnen haar mogelijkheden te laten groeien of in ieder geval mee te laten doen. Zijn ze in staat tot werken en op zoek naar een betaalde baan, dan komen ze bij mij in beeld. Samen met mijn collega’s van het WSP Midden-Brabant ga ik dan op zoek naar een passende werkplek. De plaatsing regelen we via het instrument P-detachering, waarmee we de werkgevers volledig ontzorgen gedurende de detachering van de kandidaat. Denk dan aan het aangaan van een arbeidsovereenkomst conform de ABU cao waardoor we gedurende 4 jaar een veelvoud aan contracten kunnen bieden passend bij de groei van de kandidaat. Tevens krijgt zowel de kandidaat als de werkgever een vast aanspreekpunt om de plaatsing tot een succes te maken. Uiteraard maken we ook optimaal gebruik van alle beschikbare subsidies die op de kandidaat van toepassing zijn die weer terugvloeien naar de werkgever. Dit alles tegen een aantrekkelijk tarief. Het mooie van dit instrument is dat de werkgever daarmee én een kandidaat helpt aan een betaalde baan én financieel bijdraagt aan het ontwikkelen/verbeteren van onze instrumenten ten behoeve van deze kandidaten.

Waarom ben je lid van het OndernemersAkkoord?

Het OndernemersAkkoord biedt een mooi platform van maatschappelijke en sociale ondernemers, die gezamenlijk willen kijken wat zij voor kandidaten die aan de zijlijn staan kunnen betekenen. Dat is waar wij als Diamant-groep primair voor opgesteld staan. Maar alleen gezamenlijk kunnen we echt iets voor deze groep betekenen. Ook ben ik persoonlijk als coach betrokken bij het Maatjesproject van het OndernemersAkkoord.

Wat is jouw (arbeidsmarkt) expertise?

De Diamant-groep heeft alles in huis om talenten te laten groeien en te laten participeren passend bij hun mogelijkheden. Zowel binnen onze eigen werkbedrijven als ook bij vele werkgevers in de regio. Ik verbind alle spelers om dit mogelijk te maken. Met kennis over onderwerpen als het maken van een passende match, loonwaarde, subsidies, begeleiding, jobcoaching, verzuim en verloning. Met als uiteindelijk doel de kandidaat zo ver als mogelijk op de participatieladder te brengen.

Wat kom je brengen en waar ben je naar op zoek?

Ik wil graag mijn kennis en ervaring delen met iedereen die hier behoefte aan heeft. Want ik ben ervan overtuigd dat we alleen in gezamenlijkheid kandidaten kunnen laten participeren. Dit doe ik graag met ondernemers die hun bedrijf hiervoor openstellen en plekken hiervoor willen creëren.

Dus ik ben op zoek naar die partners, naar die goede ideeën en voorstellen om met de andere partners te delen. Graag verleen ik medewerking aan het uitwerken en uitvoeren van deze projecten.

Algemene Contactgegevens

Diamant-groep
Zevenheuvelenweg 14
5048 AN Tilburg
Tel. 06 – 13 32 08 82
www.diamant-groep.nl

Contactpersoon

Karolien Réz
Accountmanager Payroll / P-detachering
karolien.rez@diamant-groep.nl