Motorcycle Support Nederland

Wie ben je en wat voor onderneming heb je?

Wat wij bieden is niet in een paar zinnen uit te leggen. Kijk s.v.p. even op onze website www.motorcyclesupport.nl. We zijn een doelgroeploze organisatie en een “ja maar…-vrije zone”.
We staan open voor alle mensen die afstand hebben tot betaalde arbeid en/of opleiding.
We exploiteren 4 motorwerkplaatsen in Goirle, Nijmegen, Oss en Waalwijk en hebben daarnaast in Goirle 7 projecten binnen bedrijven en in andere werksoorten (textiel, buitensport, logistiek, groen, facilitair en horeca (2).
We zijn een leerbedrijf voor ca. 30 opleidingen en bieden daarnaast een las-, banden- en heftruckcursus aan, altijd met erkende certificering.
We bieden 1/3 van onze assistenten (cliënten) dagbesteding en verzorgen voor 2/3 deeltrajecten naar betaald werk en/of reguliere opleiding. 85% hiervan slaagt. We bieden totale trajecten, soms zelfs behandeling, en hebben altijd de bereidheid tot samenwerking met elke betrouwbare partner.

Jongeren die met schooluitval bedreigd worden of al uitgevallen zijn, hebben altijd onze speciale aandacht omdat hier de winst het grootst is als we ze weer in het goede spoor krijgen. Doen het vaak erg goed in de werkplaatsen omdat ze er een volwassen en echte wereld aantreffen. Hier treffen ze altijd mensen die ouder zijn, via U.W.V. of gemeenten komen en vaak veel werk- en levenservaring meebrengen. Gemiddelde leeftijd is hier 27 jaar. “Probleemgedrag” levert hier geen winst op. Je inzetten om iets van jouw leven en dat van de ander te maken juist wel.

Waarom ben je lid van het OndernemersAkkoord?

Bedrijven en bedrijven-netwerken zijn voor ons erg belangrijk. Veel van onze assistenten vinden hun weg naar bedrijven waar ze tot in lengte van jaren goede werknemers zijn die vaak elke dag met plezier het werk komen doen wat voor anderen een belasting is.
Kunnen vaak niet alles maar als ze op de goede plek zitten en de juiste begeleiding krijgen zijn het vaak goede medewerk(st)ers. Zeker in de beginfase worden ze nog begeleidt door een van onze jobcoaches die ook de medewerkers van het bedrijf adviseren als dat nodig is. De jobcoach neemt ook de papierwinkel voor zijn of haar rekening van gemeente of U.W.V.
Motorcycle Support Nederland doet niet enkel een beroep op anderen maar wil zelf ook het goede voorbeeld geven. 50% van haar personeelsbestand (12 van de 24 medewerk(st)ers) hebben eerder zelf in een traject gezeten of zijn als vrijwillig(st)er binnen gekomen

Wat is jouw (arbeidsmarkt) expertise?

– Kennis en kunde om mensen, voor wie het leven even lastig is, te begeleiden naar betaalde arbeid en/of reguliere opleiding.
– Groot netwerk van bedrijven en instellingen.
– Kennis van wet- en regelgeving (gemeenten – U.W.V.).
– Jobcoaches die kandidaten binnen bedrijven begeleiden zolang dat nodig is.
– Ervaren opleiders in verschillende werksoorten.

Wat kom je brengen en waar ben je naar op zoek?

– We brengen mensen die een bedrijf kleur geven. Die vaak met plezier het werk komen doen wat voor anderen een belasting is.
– We brengen ook de begeleiding die daarbij hoort.
– Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe bedrijven voor het plaatsen van individuele kandidaten.
– En we zoeken een partner (of meerdere) die ons kan helpen om de formule die we met de bedrijven in Goirle hebben ontwikkeld verder uit te rollen over Nederland. Dit zou voor enorme kansen zorgen voor veel mensen die nu in een kwetsbare positie verkeren. Bedrijven levert het (zeker in aanvang) gratis arbeidskracht op. Als dit op grote schaal zou worden gedaan kan het leiden tot afbouw van heel veel bijzondere voorzieningen en dus tot enorme kostenbesparing.

Algemene Contactgegevens

Motorcycle Support Nederland
Nobelstraat 2
5051 DV Goirle
Tel. 06 – 51 86 15 85
www.motorcyclesupport.nl

Contactpersoon

Ruud van Gorp
Directeur bestuurder
ruud@motorcyclesupport.nl