WSP Midden Brabant

Wie ben je en wat voor onderneming heb je?

Ik ben als regionaal operationeel manager lid van het MT van WerkgeversServicepunt (WSP) Midden Brabant en daarnaast ben ik Ambtelijk Secretaris van het Regionaal Werkbedrijf.

Het WSP helpt bedrijven in onze regio te versterken. Dat doen we door te adviseren, te ondersteunen en bedrijven te voorzien van passende werknemers. Het WSP ondersteunt werkgevers in de regio bij de werving en selectie van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt en of bij vragen over de arbeidsmarkt en de bijbehorende wet- en regelgeving. Als publieke organisatie willen wij werkgevers in de regio bovendien inspireren tot sociaal ondernemen. Zo versterken we samen de regionale arbeidsmarkt en economie. WSP Midden Brabant is een samenwerking tussen UWV, gemeenten, Sociale Werkbedrijven en Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant.

Het Regionaal Werkbedrijf (RWB) richt zich vooral op de doelgroep baanafspraken. Het WSP bemiddelt in de basis doelgroep onafhankelijk, we gaan voor de beste match ongeacht type uitkering of indicatie. Doordat we via het RWB wel de focus en de spotlight op de doelgroep baanafspraken houden, krijgt deze doelgroep wel de specifieke aandacht die nodig is. Zo ondersteunen we werkgevers bij het realiseren van het quotom van Wet Banenafspraak door Meet en Match-events te organiseren specifiek voor deze doelgroep en leiden we kosteloos werkgevers op om HARRIE* te worden.

Waarom ben je lid van het OndernemersAkkoord?

We hebben hetzelfde doel! Kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers inspireren om sociaal en inclusief te ondernemen. Het WSP Midden Brabant werkt graag samen met de werkgevers die zich gecommitteerd hebben aan het OndernemersAkkoord, deze werkgevers hebben immers  al uitgesproken dat ze met sociaal ondernemen aan de slag willen. Samen willen we kijken hoe de dienstverlening van WSP daarbij kan ondersteunen. We willen ook graag samen bijeenkomsten organiseren waarbij we (nieuwe) werkgevers kunnen binden en boeien op dit thema.

Wat is jouw (arbeidsmarkt) expertise?

Personeel vinden bij de vraag van ondernemers, kennis over bijbehorende subsidies en regelgeving, advies over en opzetten van scholingstrajecten samen met Leren en Werken, advies en ondersteuning bij sociaal ondernemen. Kennis van de arbeidsmarkt op sectorniveau.

Wat kom je brengen en waar ben je naar op zoek?

We roepen alle partners van het OndernemersAkkoord op om actief met het WSP in contact te zijn over vacatures, sociaal ondernemen of om bijvoorbeeld een arbeidsanalyse inclusieve arbeidsorganisatie te laten doen zodat in beeld gebracht wordt door WSP waar binnen uw bedrijf mogelijkheden liggen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Direct op zoek naar personeel? Op Talent Uit Werkhart staan kandidaten die momenteel beschikbaar zijn en waar snel mee geschakeld kan worden.

Via het onder de vlag van WSP Midden Brabant in ontwikkeling zijnde ‘Rangeerterrein’ kunnen werkzoekenden zich oriënteren op sectorniveau en brengen we in beeld wat er nodig is per kandidaat om direct aan de slag te gaan op bepaalde veelgevraagde functies binnen een sector en/of welke opleiding nog nodig is. We bouwen het Rangeerterrein samen met werkgevers en onderwijsinstellingen.

Algemene Contactgegevens

WSP Midden Brabant
Burgemeester Brokxlaan 1680
5000 AH Tilburg
Tel. 06 – 25 63 14 26
www.wspmiddenbrabant.nl

Contactpersoon

Saskia de Kort
Regionaal Operationeel Manager en Ambtelijk Secretaris Regionaal Werkbedrijf
saskia.de.kort@goirle.nl