Regio Hart van Brabant

Wie ben je en wat voor onderneming heb je?

Ik ben Willem van Eijk en vertegenwoordig Regio Hart van Brabant, vanuit de rol van coördinator Mens & Samenleving. Regio Hart van Brabant is een samenwerkingsverband: negen gemeenten in Midden-Brabant die samenwerken binnen het sociaal domein, de fysieke leefomgeving en economie.

Waarom ben je lid van het OndernemersAkkoord?

Het OndernemersAkkoord is geïnitieerd en grotendeels gefinancierd vanuit Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant, onze regionale economische ontwikkelmaatschappij. Samen hebben wij strategische doelen geformuleerd voor 2023 en verder. Binnen ons gezamenlijk regionaal programma arbeidsmarkt neemt het OndernemersAkkoord een belangrijke plek in. Wil je hier meer over weten, kijk dan ook eens op www.sma-hartvanbrabant.nl.

Wat is jouw (arbeidsmarkt) expertise?

De specifieke expertise ten aanzien van de arbeidsmarkt ligt bij onze wethouders en ambtenaren Arbeidsparticipatie en Economische Zaken. Zij zorgen voor de beleidsmatige kaders en financiële middelen zodat Midpoint Brabant voor een adequate uitvoering kan zorgen.

Wat kom je brengen en waar ben je naar op zoek?

Voor ons moet het OndernemersAkkoord bijdragen aan de gezamenlijke regionale doelstellingen voor de arbeidsmarkt. Het meedoen in de maatschappij door onderwijs of een baan, versterkt de zelfredzaamheid en daarmee het welbevinden van onze inwoners.
Wat we inbrengen is een deel van de financiering en uitvoering middels onze regionale economische ontwikkelmaatschappij Midpoint Brabant.

Algemene Contactgegevens

Regio Hart van Brabant
Brokxlaan 12
5041 SB Tilburg
Tel. 013 – 744 04 06
www.regio-hartvanbrabant.nl

Contactpersoon

Willem van Eijk
Programmacoördinator Mens & Samenleving
willemvaneijk@regio-hartvanbrabant.nl
Samen met Regio Hart van Brabant logo