Partner aan het woord: Marloes Rijken

Begin dit jaar werd Marloes Rijken regiomanager Midden-Brabant bij VNO-NCW Brabant Zeeland. Vanuit die functie onderhoudt ze het contact met ondernemers in de regio. Sinds juni 2019 is Marloes lid van de Regiegroep van het OndernemersAkkoord. Tijd voor een interview met haar.

“Personeelstekort is op dit moment een hot issue bij veel ondernemers in Midden-Brabant. Zowel het aantrekken van goed personeel als het behouden ervan, vinden ondernemers lastig. Het is één van de kerntaken van VNO-NCW om ondernemers hierbij te ondersteunen”, vertelt Marloes. 

Het behouden van hoog opgeleide studenten speelt in heel Brabant. Het onderwijs in Midden-Brabant is goed, maar we moeten er wel voor waken dat opleidingen aan blijven sluiten op de veranderende arbeidsmarkt. Juist het stimuleren van studenten om na hun studietijd in de regio Midden-Brabant te blijven werken is een aandachtspunt. De Randstad lonkt en ook tussen regio’s in Brabant is concurrentie. We merken dat ondernemers op zoek zijn naar creatieve manieren om zichzelf met een beperkt budget zichtbaar te maken bij studenten. “Ik zal vooral bijdragen aan het leggen van verbindingen door gebruik te maken van mijn netwerk. Verbinden moet beide partijen iets opleveren. Samen ontdekken waar de synergie ligt.

Dat Marloes plaats neemt in de regiegroep ziet zij als een persoonlijke toevoeging aan de maatschappelijke opgave die we met elkaar hebben. “Het OndernemersAkkoord is belangrijk voor Midden-Brabant omdat we gezamenlijk een bijdrage kunnen leveren aan de kansen die er liggen op het gebied van werkgelegenheid. Krachten nog verder bundelen is daarbij noodzakelijk, zodat het OndernemersAkkoord een zelfsturende organisatie wordt.” Marloes doet dan ook meteen een oproep vanuit de regiegroep aan alle partners van het OndernemersAkkoord om ons gezamenlijk initiatief meer zichtbaarheid te geven en alvast na te denken over de bijdrage die je in 2020 gaat leveren.