Pondres past werkprocessen aan om mensen met afstand tot arbeidsmarkt een baan te bieden

Als maatschappelijk en sociaal betrokken onderneming en lid van OndernemersAkkoord Midden-Brabant werkt Pondres al een aantal jaren samen met gemeente Tilburg om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden en naar werk te helpen. De komende twee jaar focust de Tilburgse specialist in klantcommunicatie op het verbreden van de doelgroep en het verder uitbreiden van de instroom van nieuwe medewerkers. Pondres kreeg hiervoor begin dit jaar een toekenning vanuit het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant.

Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant

Het Stimuleringsfonds stimuleert bedrijven in de regio Midden-Brabant om werkgelegenheid te creëren voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Ondernemers kunnen een vernieuwend idee indienen en een subsidieaanvraag doen. Pondres diende het plan in om, met behulp van het Stimuleringsfonds, een nieuwe impuls te geven aan de duurzame toetreding van werkzoekenden uit minder kansrijke doelgroepen. Dit willen zij doen door maatwerk te creëren. “De doelgroep heeft vaak een complexere achtergrond, achterstand in culturele vorming of taal- en werknemersvaardigheden, psychische/sociaal-emotionele problematiek of een urenbeperking. Door aanpassingen van de werkplek, arbeidstijden en werkzaamheden kun je het gat tussen aanwezig potentieel en aanbod van activiteiten verkleinen. Zo ontstaan er mogelijkheden om het arbeidspotentieel structureel te vergroten. En dat komt mooi uit, want de arbeidsmarkt in Tilburg is door de komst van vele nieuwe bedrijven op Kraaiven al overspannen genoeg”, vertelt Maarten Wolters, CFO bij Pondres en verantwoordelijk voor Finance, HR en Risk & Compliance (waaronder MVO).

Werkprocessen vereenvoudigen

Als gevolg van haar sterke groei en de moeite om nieuwe medewerkers te vinden, gegeven de overspannen arbeidsmarkt, ging Pondres op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Pondres merkte dat de huidige werkzaamheden overzichtelijker dienen te worden gemaakt om deze goed aan te laten sluiten op de bredere doelgroep werkzoekenden. Ze knipten het werkproces in stukjes zodat het een handzaam pakket aan taken, activiteiten en werkzaamheden werd. Hierdoor worden nieuwe functies gecreëerd die beter aansluiten bij nieuwe medewerkers, zonder aan kwaliteit en snelheid in te leveren. Pondres staat er tevens voor open om waar nodig haar reguliere werktijden aan te passen aan schooltijden, waardoor een deel van de arbeidsplaatsen ook voor (alleenstaande) ouders geschikt worden. Daarnaast bieden ze een intern opleidingstraject aan om werkzaamheden op de juiste manier uit te kunnen voeren en daarmee ook interne of externe doorstroom mogelijk te maken.

Warehouse Management Systeem

Pondres investeert in een nieuw Warehouse Management Systeem en multicarrier platform. Om een zo breed mogelijke doelgroep in staat te stellen succesvol de werkzaamheden uit te voeren kijkt Pondres ook actief naar de mogelijkheden die handterminals en pickkratten met barcoderingen bieden. Een slimme handterminal zegt hoe de medewerker moet lopen, waar hij/zij het product kan picken, zelfs de taal kan worden aangepast aan de medewerker. Taal of laaggeletterdheid hoeven geen drempel te zijn om te solliciteren.

Duurzame arbeidsrelaties

Wolters: “We willen stevig groeien met onze fulfilmentactiviteiten de komende jaren, dus we zijn op zoek naar langdurige samenwerkingen. Zo hebben we op dit moment 9 vacatures en streven we ernaar om de komende 2 jaar 10 nieuwe collega’s uit de doelgroep in te laten stromen. Het is natuurlijk verleidelijk om de makkelijkste weg te kiezen en een uitzendbureau te bellen. Maar wij gaan liever voor een duurzame arbeidsrelatie door te kijken naar de mogelijkheden om op korte termijn meer mensen beschikbaar te hebben die duurzaam inzetbaar zijn.”

Bedrijvenpark Kraaiven

Als voorzitter van Vitaal Kraaiven pakt Maarten Wolters een actieve rol in het bevorderen van samenwerking en het creëren van een grotere arbeidspool op het bedrijvenpark: “We geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om op een laagdrempelige manier bij Pondres terug te keren in het arbeidsproces. Met de kans om door te groeien binnen Pondres of bij een ander bedrijf op Kraaiven. In september starten we met de eerste medewerkers. Het idee is om het daarna bij collega-ondernemers te promoten en samen meer duurzame werkgelegenheid te creëren. Zo hopen we vanuit Pondres een positieve bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid binnen Tilburg en tegelijkertijd de werkkansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren.”

Heb jij een vernieuwend idee om meer werkgelegenheid te creëren binnen jouw bedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Informeer dan naar de mogelijkheden van het Stimuleringsfonds. Bekijk de flyer voor meer informatie.