Reshoring

Haal werk, activiteiten en werkgelegenheid terug naar de regio

Heeft u bedrijfsactiviteiten in het buitenland? En wilt u uw bedrijf laten groeien? Het terughalen van werk naar de eigen regio helpt bedrijven bij innovatie en kostenbeheersing, het creëert nieuwe businesskansen en het creëert nieuwe werkgelegenheid. Aan de slag met reshoring!

Reshoring en inclusieve arbeidsmarkt

We willen werk maken van een inclusieve arbeidsmarkt. We willen geen mensen afschrijven, maar kansen creëren om hen aan de slag te helpen en te houden. Laat dit nu net de ambitie zijn van de regio Midden Brabant voor de komende jaren. Want een inclusieve arbeidsmarkt levert een win-win-situatie op voor iedereen: voor de werknemer, de werkgever én voor de samenleving als geheel. Voor een inclusieve arbeidsmarkt is meer werkgelegenheid nodig, die past bij mensen uit de participatiewet-doelgroep. Reshoring is een manier om de werkgelegenheid in de regio te vergroten.

Reshoring betekent niet altijd per definitie activiteiten terughalen uit lage loonlanden. Het kan zich ook richten op het “toch niet offshoren” van activiteiten of het opstarten van nieuwe activiteiten in onze regio, die hier eerder financieel niet haalbaar leken. Het is geen automatisme meer voor bedrijven om productie naar lage lonen landen te brengen: kwaliteit, snelheid, flexibiliteit en kosten zijn daarvoor belangrijke drivers.

Werkgelegenheid

Tot dusver zijn reshoringsactiviteiten vanuit de lokale overheid met name ingezet als hulpmiddel om de werkgelegenheid te ontwikkelen/vergroten. Dit hield in: het (financieel) steunen van gevestigde bedrijven om productie terug te halen en (weer) in Midden Brabant uit te voeren.

Het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden Brabant heeft als doel om innovaties binnen bedrijven financieel te ondersteunen, met werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot gevolg. Vertrekpunt van het stimuleringsfonds is de behoefte van het bedrijf. Tegelijkertijd dient de werkgelegenheid, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vergroot te worden. Vanuit het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden Brabant worden bedrijven financieel geholpen om reshoring mogelijk te maken. Dit heeft geleid tot “nieuwe” banen binnen deze bedrijven, waarvan arbeidsplaatsen worden vervuld door mensen uit de doelgroep.

Vanuit het stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden Brabant vragen we ook de komende periode middelen aan bij de provincie die nodig zijn om onze aanpak in het kader van reshoring te versterken c.q. uit te breiden, als onderdeel van de brede stimulering van de inclusieve arbeidsmarkt. Vertrekpunt is en blijft ook voor de doorontwikkeling van het stimuleringsfonds dat kostenefficiënt en innovatief produceren in Nederland kansen biedt voor de innovatieve (maak)industrie en de economische ontwikkeling van de regio. De werkgelegenheid die daarmee wordt gecreëerd hopen we in te vullen met mensen die nu aan de kant staan.

Reshoring Tool

Samen met de Universiteit van Tilburg en Midpoint Brabant is, naar het Amerikaanse model, een Reshoringstool ontwikkeld om bedrijven te helpen bij de afweging of reshoring (of offshoring) voor hen interessant en haalbaar is. Reshoring is een heroverweging van het businessmodel van het bedrijf. De Reshoring Tool geeft op basis van een reeks vragen een handig overzicht in de kosten en baten en daarmee inzicht voor de kansen en consequenties van reshoring voor het bedrijf.

Werk maken van Reshoring

Midden Brabant wil meer werk (blijven) maken van Reshoring. We willen ook de ondernemers bereiken die een latente behoefte hebben en de ondersteuning, die nogal versnipperd is, professioneel en in samenhang vormgeven. Het thema is opgenomen in de strategische agenda Midpoint/Hart van Brabant, de stimuleringsagenda van Tilburg en het Bestuursakkoord van de Provincie. Reshoring wordt niet meer alleen gezien als mogelijkheid om werkgelegenheid te vergroten maar ook als hulpmiddel voor groei van economische ontwikkeling. Midden Brabant wil zich profileren als reshorings-regio van Nederland, de regio die het (weer) maakt!

Meer weten?
Neem contact op met:

Rudy Aerts
06 – 15 87 10 61
info@ondernemersakkoord.nl