Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant

We willen innovatieve projectideeën, die werkgelegenheid creëren voor mensen met (enige) afstand tot de arbeidsmarkt, een vliegende start geven. Daarom kunnen ondernemers voor deze (samenwerkings)projecten een subsidie aanvragen via het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie gelden onderstaande voorwaarden:

 • toon aan op welke wijze deze aanvraag vernieuwende/innovatieve elementen in zich heeft die bijdragen aan duurzame nieuwe werkgelegenheid of aan behoud van werkgelegenheid;
 • geef inzicht in de wijze van revolverendheid. Het fonds is deels revolverend (minimaal 25%). Bij een revolverend fonds worden middelen tijdelijk beschikbaar gesteld. Het geld moet (deels) weer worden terugbetaald. In dit geval minimaal 25%. De middelen die in het revolverende fonds terugvloeien worden weer opnieuw ingezet;
 • geef aan hoe de cofinanciering van duurzame werkgelegenheid voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt is georganiseerd (minimaal 25%).
 • het project creëert langdurig werkgelegenheid voor werkzoekenden uit een minder kansrijke doelgroep, zoals jongeren zonder opleiding, vijftigplussers of mensen met een beperking;
 • het project zorgt voor een betaalde baan waardoor de werknemer(s) minimaal één jaar geen uitkering nodig heeft.

De verantwoordelijkheid van re-integratie ligt bij de werkgever(s) zelf. Er is sprake van eenmalige en maximale financiering vanuit het fonds van € 100.000,-.

Aanvraag indienen

(Samenwerkende) ondernemers en/of bedrijven kunnen het hele jaar subsidieaanvragen indienen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier of neem contact op met Rudy Aerts, via 06 – 15 87 10 61 of rudy.aerts@tilburg.nl. Het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt is een regionaal fonds voor Midden-Brabant. Beoordeling en toekenning gebeurt door de Innovatiegroep. Hierin zitten vertegenwoordigers vanuit de drie O’s (Onderwijs, Ondernemers en Overheid). De gemeente zorgt voor de uitvoering en administratie.

Aanvragen vanaf €40.000,-

Voor subsidieaanvragen vanaf 40.000 euro geldt een extra procedure: een Quick Scan light. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging nadat je het aanvraagformulier hieronder hebt ingevuld.

De Quick Scan light bestaat uit twee onderdelen:

 1. een pitch van maximaal 15 minuten waarin je motiveert waarom jij jouw aanvraag hebt gedaan en hoe je het geld gaat inzetten. De innovatiegroep beoordeelt de pitch.
 2. opleveren van extra financiële data: bij een positief oordeel van de pitch vraagt de innovatiegroep financiële data aan te leveren, te weten:
  • een jaarrekening van het voorgaande jaar
  • een liquiditeitsprognose: een schriftelijke onderbouwing van de behoefte aan financiële middelen om het (gepitchte) plan vorm te kunnen geven.

  Meer weten?
  Neem contact op met:

  Rudy Aerts
  Rudy Aerts
  06 – 15 87 10 61
  rudy.aerts@tilburg.nl