Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant

Het Stimuleringsfonds ondersteunt innovaties op de arbeidsmarkt. Met het fonds worden bedrijven in de regio Midden-Brabant gestimuleerd om werkgelegenheid te creëren voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt.

In de video hieronder laten Etemf, Leseman Car Care BV en Melis Gieterijen zien welke innovaties met de financiële bijdrage uit het Stimuleringsfonds zij hebben gerealiseerd en welke nieuwe banen zij hebben gecreëerd.

Heb jij als ondernemer ook een innovatief idee om extra werkgelegenheid te creëren voor mensen met (enige) afstand tot de arbeidsmarkt? Lees hieronder hoe je in aanmerking komt en je aan kunt melden voor deze financiële ondersteuning!

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie gelden onderstaande voorwaarden:

 • toon aan op welke wijze deze aanvraag vernieuwende/innovatieve elementen in zich heeft die bijdragen aan duurzame nieuwe werkgelegenheid of aan behoud van werkgelegenheid;
 • geef aan hoe de cofinanciering van duurzame werkgelegenheid voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt is georganiseerd (minimaal 25%).

De verantwoordelijkheid van re-integratie ligt bij de werkgever(s) zelf. Er is sprake van eenmalige en maximale financiering vanuit het fonds van € 100.000,-.

Extra procedure

Voor subsidieaanvragen vanaf € 40.000 geldt een extra procedure: een Quick scan light. De aanvrager ontvangt hiervoor een uitnodiging na
het volledig invullen van het aanvraagformulier. De Quick Scan light bestaat uit twee onderdelen:

 1. een pitch en
 2. opleveren van extra financiële data.

De aanvrager geeft een pitch max. 15 min. met daarin een motivatie voor financiering uit het Stimuleringsfonds en hoe deze ingezet gaat worden (ook wel: liquiditeitsbehoefte). De pitch wordt beoordeeld door een jury (de Innovatiegroep).

Bij een positief oordeel mag de aanvrager door naar het tweede onderdeel. Deze bestaat uit het opleveren van extra financiële data ter beoordeling, namelijk:

 1. Een jaarrekening van het voorgaande jaar
 2. Een liquiditeitsprognose: een schriftelijke onderbouwing van de behoefte aan financiële middelen om het (gepitchte) plan vorm te
  kunnen geven.

Aanpak

Het aanvraagformulier vindt u op www.tilburg.nl/subsidies. Lees voor het invullen de gebruikswijzer op pagina 2 van dit document.

Het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt is een regionaal fonds voor Midden-Brabant. Beoordeling en toekenning gebeurt door de Innovatiegroep. Hierin zitten vertegenwoordigers vanuit de drie O’s (Onderwijs, Ondernemers en Overheid). De gemeente zorgt voor de uitvoering en administratie.

Contact

(Samenwerkende) ondernemers en/of bedrijven kunnen het hele jaar subsidieaanvragen indienen. Gebruik hiervoor het onderstaande aanvraagformulier.

Bekijk de flyer voor meer informatie of neem contact op met Rudy Aerts.

  Meer weten?
  Neem contact op met:

  Rudy Aerts
  06 – 15 87 10 61
  info@ondernemersakkoord.nl