Vraag subsidie aan voor de aanpak van laaggeletterdheid t/m 28 feb 2021

Beste partners van het OndernemersAkkoord,

Weten jullie dat er jaarlijks subsidie beschikbaar is voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid? In ons land zijn er namelijk zo’n 2,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Als werkgever kan je subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van jouw werknemers. Hieronder lees je meer achtergrondinformatie, hoe je subsidie kan aanvragen en hoe je de hulp van het OndernemersAkkoord kan inschakelen.

Laaggeletterdheid in Nederland
In Nederland hebben ruim 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen (Algemene Rekenkamer, 2016). Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat heeft grote impact op hun persoonlijke en werkende leven. Als je niet goed kunt lezen, schrijven en/of rekenen, vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken. Onder de 2,5 miljoen laaggeletterden bevinden zich 1,8 miljoen 16- tot 65-jarigen.

Bron: Lezenenschrijven.nl

Subsidie voor werkgevers
T/m 28 februari 2021 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de aanpak van laaggeletterdheid.

Via Tel mee met Taal is er een jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Ook in 2021 kun je als werkgever weer subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van je werknemers. Je kunt subsidie aanvragen voor werknemers in Nederland en Caribisch Nederland. In 2021 is 6 miljoen euro éxtra beschikbaar, waarmee het totaalbedrag op 8,8 miljoen euro komt.

Kijk op de website voor meer informatie en de subsidieaanvraag.

Ben je partner van het OndernemersAkkoord en wil je als werkgever hiermee aan de slag?
Kunnen we jou vanuit het OndernemersAkkoord hierbij helpen of wil je met ons van gedachten wisselen? Neem dan contact op met één van onze coördinatoren:

Harrie de Loos – Telefoon: 06-45107341 – E-mail: harrie@spirit2work.nl
Rob van Maanen – Telefoon: 06-51091396 – E-mail: rob.van.maanen@diamant-groep.nl